ǰλãվҳ >> ϰ >> ϰ >> б  
  ϰ>>
ϰdeadpan humor;dry humor
ϰA bridge too far
ϰA blessing in disguise
ϰa bit much
ϰTo teach a fish how to swim
ϰA fish out of water
ϰthrow in one's lot with sb
ϰA feather in one's cap
ϰa year in a minute
ϰpush the boundaries
ϰfor the life of me
ϰA drop in the bucket
ϰA dish fit for the Gods
ϰA diamond is forever
ϰA diamond in the rough
ϰA Daniel come to judgement
ϰa bunch of fives
  Ŀȵ
ְӢ
ϵ | Ϊҳ | ղ
Ȩ © 2006 ְӢ ICP06061387